Általános Szerződési Feltételek

I. Szerződéskötés feltételeire vonatkozó tájékoztatás

A szerződéskötés nyelve magyar, a megkötött szerződés távollévők között kötött szerződésnek minősül, amely nem minősül írásban megkötött szerződésnek.

Az űrlap kitöltésével és az áruház részére megerősítést követő elektronikus úton történő megküldésével, annak áruház általi visszaigazolásával az Ön megrendelése igénybejelentésnek minősül. A szerződés akkor jön létre, ha az áruház az igénybejelentést követő legkésőbb 48 órán belül az igény megérkezését pozitívan (az adásvétel lehetőségét megerősítve) visszaigazolja. Az igénybejelentés megküldésével, és annak áruház általi visszaigazolásával a szerződés ráutaló magatartással jön létre. Mind az ajánlat, mind a visszaigazolás akkor tekintendő a másik félhez megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.

Elállási jog

A megrendelő a szerződéstől tizennégy munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. A megrendelő az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. Az értékesítő köteles a megrendelő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő tizennégy napon belül visszatéríteni.

A megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket (a visszaszolgáltatás címe: Maritima Textil, 2900 Komárom, Kalmár köz 18./1. emelet). A megrendelőt egyéb költség nem terheli. Az értékesítő azonban követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. Ha az elállási jog alapján visszaszállított áru nincs kifogástalan, újra eladható állapotban, akkor a megrendelő kártérítésre kötelezett, amennyiben az áru állapotának romlását, tönkremenését, vagy visszaadásának másmilyen ellehetetlenülését szándékosan vagy hanyagságból idézte elő.

Amennyiben a termékről felbontás során a kézbesítést végző személy jelenlétében derül ki, hogy bizonyítottan sérült, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét, az értékesítés törlését azonnal biztosítjuk. Bármilyen nemű sérülést, tartalomhiányt a küldemény kézbesítése során az átadó-átvevő közötti tényállási jegyzőkönyvnek kell tartalmaznia. Utólagos tartalomhiányért, esetleg sérülésért felelősséget vállalni nem tudunk.

A felek eltérő megállapodása hiányában a Vásárló nem gyakorolhatja a törvényi előírás szerinti elállási jogot az alábbi esetek alkalmával:

1.      Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetében, ha az elállási határidő lejárta előtt a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó beleegyezésével megkezdte.

2.      Olyan termék értékesítése, illetve szolgáltatás nyújtása esetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac értékesítő által nem irányítható ingadozásától függ.

3.     Olyan termék értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza vagy gyorsan romlandó.

4.      Hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányára vonatkozó szerződés esetében, ha a csomagolást a fogyasztó felbontotta.

5.      Hírlap, folyóirat és időszaki lap értékesítésére vonatkozó szerződés esetében.

6.      Szerencsejáték-szerződés esetében.

7.      Hírlap, folyóirat és időszaki lap értékesítésére vonatkozó szerződés esetében.

8.      Élelmiszerek, valamint egyéb mindennapi fogyasztásra szolgáló termékek rendszeres házhoz szállítására vonatkozó szerződésekre.

9.      Az olyan szállást nyújtó, szállítási, étkeztetési vagy szabadidős szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekre, amelyek alapján a Vállalkozás e szolgáltatásokat meghatározott időpontban vagy meghatározott időszakban nyújtja.

Elállási jog gyakorlásának menete

Amennyiben Ön élni szeretne elállási jogával annak jelzését megteheti elérhetőségeink valamelyikén írásban vagy telefonon, amennyiben a termék felhasználására még nem került sor. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttassa vissza a cégünk címére. Fontos, hogy a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek a Vásárlót terhelik, az utánvéttel küldött csomagokat cégünknek nem áll módjában átvenni. A termék visszaérkezését követő tizennégy napon belül a Vásárló által megadott bankszámlaszámra visszatérítjük a termék vételárát.

Tulajdonjogi kikötés

A leszállított áru a vételár teljes kifizetéséig cégünk tulajdonában marad. Az át nem vett rendelések során keletkező veszteség (dupla szállítási díj, stb.) miatt minden esetben kárigénnyel élünk.

Megrendelés módosítása, törlése

A 2001. évi CVIII. törvény értelmében a megrendelés leadásakor a vásárló felé azonnal értesítést küld a Maritima Webáruház szoftvere a rendelés felvételének tényéről. Ez az értesítés nem minősül az eladó és a vásárló között létrejött szerződésnek, csupán jelzi a vásárlónak, hogy rendelési igényét rendszerünk regisztrálta, és továbbította az eladó illetékes munkatársa felé.

Amennyiben a vásárlóhoz ez 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a vásárló ajánlattételi kötöttségei megszűnnek.

A rendelés teljesítésének megkezdésekor a vásárló e-mailben értesítést kap a teljesítés várható időtartamáról, és a teljesítés megkezdésének tényéről, ezután már csak személyesen vagy a KAPCSOLAT menüpont alatt található elérhetőségek valamelyikén keresztül van lehetőség rendelésének visszavonására. A megrendelés utólagos módosítására csak írásos formában, emailben kerülhet sor. Lásd a KAPCSOLAT menüpont.

Sikertelen áruátadás

Abban az esetben, ha az Igénybevevő a megrendelt egyedi terméket – elállási jog hiányában –házhozszállítás esetén a feladástól számított 15 napon belül nem veszi át, illetve az átvételt megtagadja, úgy köteles a termék 25%-ának megfelelő meghiúsulási kötbért megfizetni a Szolgáltató részére, a szállítási költségek egyidejű megtérítése mellett.

Személyes átvétel választása esetén az Igénybevevő a terméket az értesítés tudomására jutásától számított 15 napon belül köteles átvenni, ennek elmaradásakor a termék 25%-ának megfelelő meghiúsulási kötbért köteles megfizetni a Szolgáltató részére. Egyebekben az Igénybevevő az átvétellel kapcsolatban felmerülő akadályozottságáról a Szolgáltatót mindenképp értesíteni köteles.

Méretre levágott termékek megrendelésének meghiúsulása esetén a Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a méretre vágott terméket 2 hétig az eredeti vételár 75%-án az ún. akciós termékek keretén belül megkísérli értékesíteni kárenyhítés céljából. Ennek sikertelensége esetén az Igénybevevőtől a kötbéren felüli teljes kárának megtérítését is követelheti.

Szavatosság

A szavatosságra a Polgári Törvénykönyvről szóló, többször módosított 1959. évi IV. törvénybe foglalt, mindenkor hatályos rendelkezései az irányadók (305-311§).

A jelen általános szerződési feltételek alapján a Maritima Webáruházban értékesített termékek nem tartoznak jogszabályon alapuló kötelező jótállás hatálya alá.

A vásárlónak jogában áll reklamálni, ha hibás a termék, ilyen eseten haladéktalanul (legfeljebb az átvételtől számított nyolc napon belül) jelezze kifogását Maritima Webáruházunk felé írásban (e-mailben vagy postai úton) elérhetőségei megadása mellett. A reklamációt 15 munkanapon belül kivizsgáljuk. Fontos, hogy még a termék feldolgozása előtt megtörténjen a reklamáció.

A Szolgáltató hibásan teljesít, ha a megrendelt anyag szakadt, hibás a minta vagy a szín. Ez esetben a vásárló részére elállási jogot biztosít (lásd elállási jog gyakorlásának menete).

Fogyasztói panaszok, kifogások intézése

A fogyasztói kifogásokat – ide értve az elállás bejelentését is – az Igénybevevő a KAPCSOLAT menüpontban közölt elérhetőségeinken teheti meg. Telefonon információt is kérhet panaszának intézésével kapcsolatban, azonban ez esetben is szükséges írásbeli megerősítés. A fogyasztói kifogások intézésének módjára egyebekben a 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet szabályai az irányadóak.

II. A vásárlás menete

Regisztráció

A regisztráció a  weboldal felső menüjéből, a lábléc menüjéből vagy a weboldal oldalsó részén található Bejelentkezés kezelőpanelen keresztül érhető el. Nyissa meg a regisztrációs  oldalt, és értelemszerűen töltse ki az ott található űrlapot, majd kattintson az űrlap alján lévő "Regisztráció" gombra. Ekkor regisztrációjának sikerességét jelzi a weboldal, illetve adathiányosság esetén az űrlap marad a képernyőn, és figyelmezteti Önt, hogy mely rubrikák nem kerültek kitöltésre, vagy lettek helytelenül kitöltve. Sikeres regisztráció esetén a rendszer azonnal be is lépteti Önt a weboldalra, ekkor a "Bejelentkezés" panelen kiírásra kerül az Ön bejelentkezési neve. 

 Webáruházunkban regisztráció nélkül is vásárolhat.

 Belépés

A Bejelentkezés panel mezőibe értelemszerűen írja be az e-mail címét, amellyel regisztrált, valamint a hozzá tartozó jelszót, majd kattintson a mezők mellett található "Belépés" gombra. Bejelentkezés után a panel tartalma automatikusan megváltozik, kiírásra kerül, hogy milyen néven van bejelentkezve és kilépési, valamint jelszó változtatási lehetőségek jelennek meg.

 Kijelentkezés

A webáruházból való kijelentkezéshez egyszerűen kattintson a "Bejelentkezés" panelen található Kilépés gombra. Ez a gomb csak akkor látható a panelen, ha Ön előzőleg bejelentkezett.

 Elfelejtett jelszó

Ha elfelejtette jelszavát, akkor a Bejelentkezés panelen található "Elfelejtett jelszó" feliratra kattintva megjelenik egy új oldal, mely bekéri azt az e-mail címet, amellyel Ön regisztrált webáruházunkban. Adja meg ezt a címet, majd kattintson a Küldés gombra. Ezután a megadott e-mail címre küldünk egy levelet egy linkkel. Amikor Ön erre a linkre kattint (vagy ha nem kattintható az Ön levelezőjében, akkor a böngésző ablak címsorába bemásolva) weboldalunk új jelszót generál Önnek. Ezt pontosan jegyezze fel (kis és nagy betűk számítanak), majd lépjen be vele, és igény szerint meg is változtathatja ezt a jelszót (lásd Jelszóváltoztatás).

 Jelszóváltoztatás

Amennyiben szeretné jelszavát megváltoztatni, lépjen be a webáruházba a Bejelentkezés panel segítségével. Ezután megjelenik a Kilépés gomb, valamint a "Jelszóváltoztatás" link, melyre kattintva egy új oldal töltődik be. Az oldal bekéri az Ön jelenleg használatban lévő jelszavát, majd kétszer az új jelszót az esetleges gépelési hibák elkerülése végett. Töltse ki értelemszerűen, majd kattintson a Megváltoztat gombra. Ettől kezdve Ön az újonnan megadott jelszóval tud belépni webáruházunkba.

 Vásárlás

Kosár: Katalógusunkban böngészve összeállíthatja kosarának tartalmát. A kiválasztott termék részletes adatlapján megtalálja minden eladó terméknél a "Kosárba" gombot, mely előtt egy kis rubrikában a kívánt mennyiséget töltheti ki. Alaphelyzetben 1 db van beállítva. A "Kosárba" gomb megnyomása után a kiválasztott termék a kosárba kerül, a weboldal pedig az Ön kosarának tartalmát tölti be. Ekkor még vásárolhat további termékeket tetszés szerint, a kosárban is változtathatja azok mennyiségét, illetve ki is vehet a kosárból terméket egyszerűen a "Kivesz" linkre (vagy pedig az "x" gombra) kattintva az adott termék sorában. Amennyiben változtatta a kosárban a mennyiségeket, kattintson a termékek felsorolása alatt található "Frissítés" gombra, ekkor a kosár automatikusan újraszámolja az árakat, és rögzíti a változtatott mennyiségeket.

Amennyiben összeállította kosarának tartalmát, és szeretné megvásárolni a termékeket, kattintson a "Megrendelem" gombra. 

 Vásárlás folyamata

A kosárból a "Megrendelem" gombra kattintva a szállítási mód kiválasztásának oldalára érkezik, amely a vásárlási folyamat 2. lépése. Ezeket a lépéseket, illetve hogy Ön éppen hol tart a vásárlási folyamatban, a fenti karikákban található számok és alattuk felirat is jelzi. Ha a kosár oldalról nem a szállítási mód oldalra jutott, akkor Ön nem volt előzőleg bejelentkezve az áruházba. Ekkor egy bejelentkező ablak jelenik meg, melyen megteheti a bejelentkezést kosara tartalmának elveszítése nélkül. Ha még nem regisztrált vásárlónk, úgy a regisztrációt is elvégezheti a kosár tartalmának megtartása mellett. 

A sikeres bejelentkezés vagy regisztráció után Ön a szállítási mód kiválasztásának lépéséhez jut.

Válassza ki egyértelműen a kívánt szállítási módot, majd kattintson a "Tovább" gombra. Mindenképpen szükséges egy szállítási módot kiválasztani, egyéb esetben a rendszer nem engedi tovább a vásárlási folyamatban.

Ezután a teljes végösszeg és adatok megadásának oldalára kerül. Itt megtekintheti a fizetendő végösszeget, valamint az alatta található űrlapon tetszőlegesen meghatározhatja a számlázási és szállítási adatokat. Az Ön elérhetőségeinél egy Megjegyzés rovat formájában szöveges üzenetet is küldhet megrendeléséhez. Amennyiben kitöltötte az adatokat, kattintson a "Tovább" gombra.

Ekkor a rendelés véglegesítésének lépéséhez ért. Itt már semmilyen adatot nem módosíthat, de minden adat, amit Ön megadott, és minden megrendelt termék kiírásra kerül. Kérjük, alaposan ellenőrizze le az összes adatot! Amennyiben hibát észlel, az alul található "Vissza" gomb segítségével visszaléphet a megfelelő lépéshez és javíthat.

Ha minden adatot rendben talált, kattintson a "Megrendelem" gombra. Ekkor a rendszer kiírja, ha rendelése sikeres. A rendeléséről Ön is kap egy igazoló e-mailt, mely minden megadott adatot és megrendelt terméket tartalmaz. Sikeres rendelés után kosara újra üres állapotba kerül. Amennyiben befejezte a vásárlást, az oldal tetején található "Bejelentkezés" panelen kijelentkezhet a rendszerből.

Árak

Áraink a rendelés időpontjában érvényes listaárak, amelyeket a Maritima Webáruházban a termékek mellett találnak. Az árak bruttó árak, az áfát tartalmazzák, azonban ezek az árak nem tartalmazzák a szállítási költséget.A szállítási költség a pénztár folyamat során a megrendelés véglegesítése előtt feltüntetésre kerül, valamint az ÁSZF-ben is megtalálható. Amennyiben a Maritima Webáruházban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. A vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.

A rendelések feldolgozása és visszaigazolása

A rendelések feldolgozása 48 órán belül megtörténik. Ez idő alatt ellenőrizzük a leadott rendeléseket, ellenőrizzük a rendelt áruk meglétét készletünkben, majd ütemezzük a szállítást. A folyamat végén személyes visszaigazoló e-mailt küld a webáruház-kezelő. Minden rendelésről e-mailes visszajelzést küldünk. Ez azt jelenti, hogy a rendelés feladását követően egy automatikus e-mailt kap a rendelés beérkezéséről, és 48 órán belül egyet a várható szállítási időpontról. Telefonszámainkon bármikor érdeklődhet a megrendeléséről.

Fizetési feltételek

Áruházunkban lehetőség van banki átutalásra (előre utalás esetén), utánvételes fizetésre,és személyes átvétel esetén készpénzfizetésre. Minden esetben számlát állítunk ki.

III. Szállítás

A küldemények kézbesítését, kiszállítását GLS futárszolgálat (házhoz kézbesítés) és a Magyar Posta Logisztika (postán maradó szolgáltatás) végzi. A szállítás várható időpontjáról lehetősége van érdeklődni elérhetőségeinken.

Amennyiben napközben dolgozik, célszerű munkahelyére címeztetni a küldeményt.

Szállítási idő belföldön

A szállítási idő általában 1 - 6 munkanap. Rendelhető termékeknél, amelyek hetente egyszer kerülnek raktárunkra általában: 2-4 hét.

Technikai probléma (pl. az internet-szolgáltatás szünetelése), illetve időszakos torlódás vagy váratlan betegség esetén értesítjük az esetleges késésről.

Az áru(k) elindításáról e-mailben tájékoztatjuk Önt.

1. Házhoz kézbesítés esetén, előreutalással a szállítás díja: 1.190,- Ft (bruttó).

2. Az utánvételes fizetés esetén házhoz kézbesítés díja:       1.690,- Ft (bruttó).

Utánvételes fizetési mód választása esetén az áru ellenértékét és a szállítási díjat a futárnál készpénzben tudja kiegyenlíteni.

3. Postán maradó szolgáltatás díja belföldön előreutalással:790,- Ft (bruttó).

A postán maradó csomag szolgáltatás lényege, hogy a postás nem hozza házhoz a csomagot, hanem azt a lakóhelyéhez legközelebbi postán veheti át. Kényelmes, gazdaságos megoldás Magyarország legtöbb településén.

4. Postán maradó szolgáltatás díja belföldön utánvéttel: 990,- Ft (bruttó).

A csomagot a legközelebbi postán veheti át, és az áru ellenértékét az átvételkor a postán fizeti ki.

Az árak csomagonként értendőek és bruttó árak.

A szállítástól elállás

Ha a Maritima Webáruház a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott áru nem áll rendelkezésére, illetve a megrendelt szolgáltatást nem áll módjában nyújtani, köteles erről a megrendelőt tájékoztatni. A Maritima Webáruház nem köt szerződést kiskorúakkal. A megrendelő a kereskedelmi feltételek elfogadásával nyilatkozik arról, hogy nagykorú.

A termék visszaküldése

A terméket eredeti állapotában, hiánytalan mennyiségben, és változatlan minőségben vesszük vissza.

A Szolgáltató adatai

A Szolgáltató neve: Khayoun Renáta EV

A Szolgáltató székhelye: 2903 Komárom, Tamási Áron utca 4.

A Szolgáltató telephelye: 2900 Komárom, Kalmár köz 18./1. emelet

A Szolgáltató adószáma: 66878922-2-31

Email: rendeles@maritima.hu/ info@maritima.hu

Bankszámlaszám: 11740030-20055480-00000000 (OTP Bank Nyrt.)

Ügyfélszolgálat elérhetősége:

Maritima Webáruház Ügyfélszolgálat - Törökné Takács Izabella

tel: +36 34 340 216

e-mail: info@maritima.hu